Profil / Terapeutisk retning
Terapeutisk retning
 
Min primære retning er inden for den psykodynamiske gren af psykoterapien. Jeg har været optaget af gestattterapien, kropsterapien, drømmearbejde,meditation, stressreduktion, kommunikationstræning  og konfliktløsning. Gennem mange års kurser, supervision og egenterapi er det blevet forfinet til, hvad man måske kunne kalde en form for ´nænsom, mindful kropsterapi´. Dette nævnt i modsætning til den klassiske kropsterapi, der var meget indgribende og følelsesforløsende.
Mit arbejde går ud på at hjælpe mennesker med at komme i dybere kontakt med sig selv som en vej til finde egne følelser, behov, ressourcer og dybder. Blive mere ægte, blive mere integrereret og leve med den, man er´.
Jeg lægger i mit arbejde mere vægt på at opleve/erfare/komme i kontakt fremfor en intellektuel forståelse. Sidstnævnte hører naturligvis også med, men er utilstrækkelig som baggrund for forandring.
Paradoksalt nok kommer megen forandring gennem aktiv accept. Dermed har man udvidet og forandret sin relation til sig selv.
Min primære inspirationskilder er Alexander Lowen, Stanislav Grof,  Jes Bertelsen, Bob Moore, Eckhart Tolle og Arnold Mindell.
Arbejdspunkter bliver dermed:
At rumme livet, som det er.
At acceptere sig selv og livet dybere.
At blive mere levende med alt, hvad det indebærer.
At komme i dybere kontakt med krop, følelser og behov.
At finde kroppens visdom.
At stole mere på egne fornemmelser.
At finde de dybere ressourcer.
At opdage, at vi ikke bestemmer livet, men bestemmer, hvordan vi forvalter det, der sker os.
 
Problemet rummer løsningen.
Helge Lassen | CVR: 31735165  | Tlf.: 4245 6767 | helgelassen15@gmail.com