Til inspiration / Følelser
Siden er under udarbejdelse
 
 
Der kan være en stor frygt for følelserne, også i vores kultur. Vi er bange for at blive overtaget af dem. Vi skelner mellem negative og positive følelser. Følelserne er slet og ret vores indre kompas. Betyder det så, at vi altid skal lytte til dem? Ikke nødvendigvis.
Således skriver Gibran:
' Jeres fornuft og jeres følelser er jeres søfarendes ror og sejl. Knækker roret eller flænges sejlene, må I drive hid og did eller ligge stille midt på havet. Thi hvor fornuften alene råder, er den en begrænsende kraft, og hvor følelserne ikke er under kontrol, er den en flamme, der fortærer sig selv´. (Gibran, 1981, p. 49).
Nogle vil skelne mellem følelser og emotioner.
Følelser er egentligt kropslige oplevelser, som vi kalder noget. Måske kan det være mening i at tale om ubehagelige følelser, frem for negative følelser.
Ofte vil man forveksle tanker og følelser. Vi er triste, men det er mere end tanke. En tanke stivner, der er ikke en dybere vej i det. Ubevægelig.  En sorg er en dynamisk tilstand, som man kan udforske. Bevægelig.
 
Helge Lassen | CVR: 31735165  | Tlf.: 4245 6767 | helgelassen15@gmail.com