For behandlere / Specialistuddannelsen i psykoterapi for psykologer: Personlig udvikling i gruppe
Personlig udvikling i gruppe
v. Helge Lassen
Cand. Psych. Specialist i psykoterapi
 
Målgruppe: Psykologer under specialistuddannelse - max. 8 deltagere. Forløbet tæller som halvdelen af det krævede antal timer, som er 80 timer individuelt eller 96 timer i gruppe.  
 
Indhold: Personligt udviklingsarbejde og feedback på egen stil ud fra en psykodynamisk forståelsesramme.
1. At psykologen lærer sig selv at kende i den terapeutiske situation gennem en forståelse og udvikling af egne personlige forudsætninger, stilarter og individuelle interaktionsformer.
2. At psykologen lærer dele af egen psykologi at kende som en hjælp til at guide klienten dybere.
 
Gennem forløbet vil deltagerne være på med cases, hvor de har følt sig ramt, rystet eller ikke kan slippe klienten. Der vil være teori om psyken samt træning i at lære sig selv bedre at kende gennem afprøvning af diverse metoder.
 
Temaerne nedenfor giver en fornemmelse af forløbets retning.
  • Lære at blive sit eget redskab
  • Styrke nærværet
  • Resonans. At kunne lade sig påvirke
  • At kunne bevæge sig i det indre
  • At få kontakt til kroppens viden 
  • At gå fra at være ude af sig selv til at være inde i sig selv
  • Parallelprocesser, projektion, overføring/modoverføring
  • Rørt, ramt og rystet. At kunne være i lidelse
  • At forstå. hvorfor man oplever specifikke klienter som vanskelige
Varighed: 48 timer fordelt på 8 dage. Tidsrum fra 9.30-16.30. Frokost fra 12.30-13.30.
Datoer i 2021: 12.10, 9.11. og 7.12.
Datoer i 2022: 18.1, 1.2, 15.3, 26.4 og 24.5.
Kursussted: Ryesgade 29, 3.tv, 8000 Århus C
Pris: Kr. 17.000
 
Tilmelding  sker ved at betale første afdrag på kr. 8000 senest 1.6.2021, hvorefter tilmelding er bindende. Ved afmelding før denne dato refunderes beløbet minus administrationsgebyr på kr. 1000. Tilmelding er først endelig, når beløbet er indbetalt på konto 3409 0013147361. Andet afdrag betales senest 1.12.2021
 
Kontaktoplysninger
Helge Lassen, cand.psych, specialist i psykoterapi.
Søvej 1a, Alling, 8680 Ry. Tlf. 42456767. Bedst 12.15-12.45.
Mail: helgelassen@yahoo.dk. Hjemmeside: www.helgelassen.dk
 
Baggrund
Født 1956. Mangeårig erfaring fra Kræftens Bekæmpelse med behandling af kræftramte og efterladte samt supervision af ansatte og frivillige. Deltids privatpraktiserende siden 1990 med klienter og grupper, supervision og undervisning af behandlere. Fra juni 2016 fuldtids privatpraktiserende. Siden 1979 træning i gestaltterapi, kropsterapi, konfliktløsning, drømme, visualisering, meditation og mindfulness.
 
 
Helge Lassen | CVR: 31735165  | Tlf.: 4245 6767 | helgelassen15@gmail.com