Det praktiske / Priser
Priser for konsultation:
 
Jeg tager ikke klienter under sygesikringen.
 
Vær opmærksom på, at hvis du er medlem af Sygeforsikringen Danmark, kan du få refusion kr. 300 pr session, hvis du er berettiget til hjælp under sygesikringen pkt. 1-11.
 
Vær endvidere opmærksom på, om du har en forsikring eller en arbejdsplads, der kan betale for din behandling.
 
Individuel samtale  - 60 minutter: Kr. 1100
Ved betaling af arbejdsgiver: Kr. 1200
Individuel samtale  - 90 minutter: Kr. 1650
Ved betaling af arbejdsgiver: Kr. 1750
Førstegangssamtale er altid 90 minutter
 
Parsamtale - 90 minutter: Kr. 2000
Ved betaling af arbejdsgiver: Kr. 2100
 
Supervision individuel - 60 minutter: Kr. 1300
Ved betaling af arbejdsgiver: Kr. 1400
Supervision for gruppe på 2 - 60 minutter: Kr. 1400
Supervision for gruppe på 3 og derover - 60 minutter: Fra kr. 1500
Ønskes længere tid, ganges beløbet op med den relevante timepris.
Derudover laves specialaftaler, afhængig af opgavens art.
 
Kursuspriser aftales med udgangspunkt i den konkrete situation.
Det samme gælder foredrag.
 
Bankkonto: Danske Bank 3409  0013147361
 
Helge Lassen | CVR: 31735165  | Tlf.: 4245 6767 | helgelassen15@gmail.com