Det praktiske / Priser
Priser for konsultation:
 
Jeg tager ikke klienter under sygesikringen.
 
Vær opmærksom på, at hvis du er medlem af Sygeforsikringen Danmark, kan du få refusion kr. 300 pr session, hvis du er berettiget til hjælp under sygesikringen pkt. 1-11.
 
Vær endvidere opmærksom på, om du har en forsikring eller en arbejdsplads, der kan betale for din behandling.
 
Individuel samtale  - 60 minutter: Kr. 1000
Individuel samtale  - 90 minutter: Kr. 1500
Førstegangssamtale er altid 90 minutter.
 
Parsamtale - 90 minutter: Kr. 1700
 
Supervision individuel - 60 minutter: Kr. 1200
Supervision for gruppe på 2 - 60 minutter: Kr. 1300
Supervision for gruppe på 3 og derover - 60 minutter Kr. 1500
Ønskes længere tid, ganges beløbet op med den relevante timepris.
Derudover laves specialaftaler, afhængig af opgavens art.
 
Kursuspriser aftales med udgangspunkt i den konkrete situation.
Det samme gælder foredrag.
 
Helge Lassen  | Tlf.: 4245 6767 | helgelassen15@gmail.com