Det praktiske / Priser
Priser for konsultation:
 
Jeg tager ikke klienter under sygesikringen.
 
Vær opmærksom på, at hvis du er medlem af Sygeforsikringen Danmark, kan du få refusion kr. 300 pr session, hvis du er berettiget til hjælp under sygesikringen pkt. 1-11. Samtaler på 90 minutter tæller som dobbeltsession,  hvorved du opnår refusion kr. 600.
 
Vær endvidere opmærksom på, om du har en forsikring eller en arbejdsplads, der kan betale for din behandling.
 
Individuel samtale  - 60 minutter: Kr. 1200
Ved betaling af arbejdsgiver: Kr. 1300
Individuel samtale  - 90 minutter: Kr. 1800
Ved betaling af arbejdsgiver: Kr. 1900
Førstegangssamtale er altid 90 minutter
 
Parsamtale - 90 minutter: Kr. 2100
Parsamtale - 120 minutter: Kr. 2600
Førstegangssamtale er altid 120 minutter
 
Supervision individuel - 60 minutter: Kr. 1400
Ved betaling af arbejdsgiver: Kr. 1500
Supervision for gruppe på 2 - 60 minutter: Kr. 1600
Supervision for gruppe på 3 og derover - 60 minutter: Fra kr. 1800
Ønskes længere tid, ganges beløbet op med den relevante timepris.
Derudover laves specialaftaler, afhængig af opgavens art.
 
Kursuspriser aftales med udgangspunkt i den konkrete situation.
Det samme gælder foredrag.
 
Ved privat betaling modtages honorar udelukkende gennem  mobilepay.
Ved organisationer udsendes faktura,  og der betales  gennem netbank. 
 
Bankkonto: Danske Bank 3409  0013147361
 
Helge Lassen | CVR: 31735165  | Tlf.: 4245 6767 | helgelassen15@gmail.com