Profil / CV
Født i 1956 i Tønder. Flyttede med familien til Fredericia i 1970. Student herfra i 1976.
1976 indskrevet på Psykologisk Institut i Århus. Cand.psych. juni 1988.
Autoriseret og specialist i psykoterapi.
1988- 1990: Ansat på Hjerneskadecenter i Rødding.
1990 - 1991: Ansat som støttepsykolog i Billund Kommune.
1991 - 2004.Ansat på AOF I Horsens og Århus som underviser i voksenpædagogik, kommunikation, konfliktløsning og personlig udvikling. Indførte kollegial supervision samt konfliktløsning for de ansatte på AOF i Århus.
Egne klienter og weekendgrupper.
Egne afholdte internatkurser i kommunkation og konfliktløsning.
2004 - juni 2016: Ansat på Kræftens Bekæmpelse i Århus. Arbejdede med kræftsyge, pårørende, efterladte, samt supervision af de friviilige. Gik gradvist ned i tid, så det private kunne blive bygget mere op.
2003-2016. Kurser på Psykologisk Institut i Århus om terapeutiske færdigheder, Kvisten og Selvhjælpsgrupper i Århus.
Nov. 2008 - august 2011: Med i sygesikringen. Ned på 15 timer i Kræftens Bekæmpelse.
Juni 2016: Fuldtidsprivatpraktiserende. Klienter, supervision.
Helge Lassen | CVR: 31735165  | Tlf.: 4245 6767 | helgelassen15@gmail.com