Til inspiration / Litteratur
 Forslag til litteratur
 
Bauer, Joachim. Hvorfor jeg føler det du føler. Bog om spejlneuroner.
 
Bennett-Goleman, Tara. Følelsernes alkymi. At rumme og transformere følelserne.
 
Bertelsen, Jes. Værker. Bøger om personlig og spirituel vækst.
 
Falk, Bent. At være - der, hvor du er. Om at være i den virkelighed, man rent faktisk har.
 
Gamborg, Helen. Det usynlige i helbredelse. Hvordan man ud fra Bob Moores principper kan arbejde med kroppens energi.
 
Gendlin, Eugene. Fokusering. Hvordan den præcise formulering af følelserne skaber dybere kontakt og dermed forandring.
 
Gillies, Jerry. Sex og meditation.  En lidt misvisende titel. Handler ikke om meditation, men om at få et mere inderligt kærlighedsliv gennem forskellige øvelser. Nænsomt illustreret med fine tegninger.
 
Harris, Russ. Når virkeligheden slår hårdt. Meditative, selvkærlige teknikker til at tage sig af sin indre smerte.
 
Hendrix, Harville. Kærlighed og samliv. Imagoterapi. En fin bog om kærlighedens veje og vildveje.
 
Hostrup, Hanne. Kæreste-billeder. Om de roller, vi indtager i parforholdet.
 
Jeffers, Susanne. Se uvisheden i øjnene. At kunne møde det ukendte og uforudsigelige liv, som vi ret beset står over for hele tiden.
 
Kabat-Zinn, Jon. Bevidst nærvær. Standardværket om mindfulness.
 
Kepner, James. Body proces. Om evnen til at lytte, eje og følge med kroppens impulser.
 
Kurtz, Ron. Body-centered psychotherapy. Mindfulness, ikkevold og kroppens viden. Ikke helt nemt tilgængeligt, men et centralt værk.
 
Lauridsen-Katborg, Henrik. Værker. Forfatteren beskriver barndommens udviklingsfaser, voksenlivets udviklingsmuligheder og sammenkobler med deb nyere videnskab om hjernen og fysikken.
 
Lerner, Harriet. Vredens dans. Om at bruge sin vrede konstruktivt.
 
Levine, Peter. Værker. Grundbøger om arbejdet med traumer.
 
Lowen, Alexander. Værker. Bioenergetikkens fader. Klassisk kropsterapi.
 
Mindell, Arnold. Værker. Mindell er ophavsmand til 'Processwork', en metode der inkorperer mange teorier og metoder. Er optaget af, hvordan processerne naturligt arbejder i menneskesindet.
 
Moore, Thomas. Tag vare på sjælen. En stilfærdig bog om at komme i dybere kontakt med sig selv.
 
Rosenberg, Marshall. Ikkevoldelig kommunikation. Girafsprog. Især interessant grundet den meget nuancerede beskrivelse af følelser og behov.
 
Rotschild, Babette. Kroppen husker. Om traumearbejde.
 
Salzberg,Sharon. The force of kindness. Om selfcompassion.
 
Sonne, Mikael. Integrativ gestaltpraksis. En udvidet forståelse af gestaltterapien. Sættes sammen med Ken Wilbers integrale tænkning.
 
Stone, Hal. Bliv ven med din indre kritiker. En grundig beskrivelse af dynamikken bag den indre kritiker.
 
Tolle, Eckhart. Værker. Metoder til at forøge evnen til at være i nuet. 
 
 
Helge Lassen | CVR: 31735165  | Tlf.: 4245 6767 | helgelassen15@gmail.com