For behandlere / Autorisation for psykologer: Supervision i gruppe
Supervison i gruppe - autorisationsforløb
V. Helge Lassen
Cand. Psych. Specialist i psykoterapi
 
Nedenfor eksempel på et forløb
 
Målgruppe
Psykologer på vej mod autorisation - max 6-8  

Indhold
Vi arbejder ud fra en psykodynamisk ramme med supervision, teori og træning, herunder meditationsøvelser til anvendelse i den kliniske praksis. Der vil blive lagt vægt på et trygt indlæringsmiljø med plads til den enkelte. En del af gangene vil indeholde et kortere oplæg. Nedenstående peger på forløbets retning. 
  • Casesupervision
  • Terapeutisk teori og metode
  • Korte oplæg om angst, depression, stress mm.
  • Metodetræning
  • Øvelser i kontakt og nærvær
  • At kunne lade sig påvirke som en måde at få viden på
Varighed: 60 timer fordelt på 10 dage´svarende til Psykolognævnets krav om 40 timer i gruppe v. 5 deltagere. Tidsrum fra 9.30-16.30. Frokost fra 12.30-13.30.
Pris: Kr. 20.000
Kursussted: Ryesgade 29, 3.tv, 8000 Århus.
 
Tilmelding  sker ved at betale første afdrag på kr. 10.000 senest          , hvorefter tilmelding er bindende. Ved afmelding før denne dato refunderes beløbet minus administrationsgebyr på kr. 1000. Tilmelding er først endelig, når beløbet er indbetalt på konto 3409 0010345677. Andet afdrag betales senest ......
Kontaktoplysninger
Helge Lassen, cand.psych, specialist i psykoterapi.
Søvej 1a, Alling, 8680 Ry. Tlf. 42456767. Bedst 12.15-12.45.
Mail: helgelassen@yahoo.dk. Hjemmeside: www.helgelassen.dk
 
Baggrund
Født 1956. Mangeårig erfaring fra Kræftens Bekæmpelse med behandling af kræftramte og efterladte samt supervision af ansatte og frivillige. Deltids privatpraktiserende siden 1990 med klienter og grupper, supervision og undervisning af behandlere. Fra juni 2016 fuldtids privatpraktiserende. Siden 1979 træning i gestaltterapi, kropsterapi, konfliktløsning, drømme, visualisering, meditation og mindfulness.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helge Lassen | CVR: 31735165  | Tlf.: 4245 6767 | helgelassen15@gmail.com