Til inspiration / Selvværd
 
 
Selvværd må ses om en dynamisk størrelse, dvs. man kan hvert øjeblik forøge eller undegrave sit selvværd,  Det er en central at se det på, da man vil tænke, at de ikke kan gøre dette og hint, da de har dårligt selvværd.  Måske det er omvendt: Man har dårligt selvværd, når man ikke gør dette og hint. Når man opdager denne dynamik, bliver man mer aktiv i sit liv og ikke slave af, at man har et dårligt selvværd, som forhindrer en i at udfolde sig. Det er således ikke noget, man har eller ikke har. Det kan have forskellig størrelse.
En måde at stille selvværdet op på, kunne være nedenstående:
1. Evnen til at mærke og udtrykke, hvordan man har det.
2. Evnen til mærke og udtrykke sine behov, men ikke kæmpe for, at de bliver opfyldt. Dette punkt bliver ofte misforstået.
3. Evnen til selvkærlighed: At øge evnen til at holde af og acceptere den, man er.
Man kan måske også sige, at selvværd er hvor meget, værdi vi tillægger os selv.
At arbejde med selvværd kan være en længere proces, da man ofte har mange negative opfattelser af sig selv. Vi kan prøve at overbevise os selv, om vi er i orden og gode til dit og dat, men det hjælper egenltig ikke ret meget
 Selvtillid og selvfølelse.
Mange vil skelne mellem disse to.
Selvtillid er et form for stillads, der bygger på, at man kan noget. Det er lidt udvendigt.
Selvfølelse er en form for indre fornemmelse af sig selv. At der er fylde indeni.
Selvværdet er kombinationen af disse to.
Helge Lassen | CVR: 31735165  | Tlf.: 4245 6767 | helgelassen15@gmail.com